PHP (Personal Home Page) je jedno od najboljih server-side open source rješenja.
Server side scripting znači da se skripte izvršavaju na serveru a ne na korisnikovu računalu. PHP u kombinaciji sa MySQL-om je najpopularniji jezik za programiranje, većina velikih sajtova, portala i foruma je rađena upravo pomoću php jezika i mysql baze podataka

U ovom vodiču ćemo proći kroz rad sa MySQL-om.

MySQL

MySQL je poslužitelj baze podataka (softwer) kojem se može pristupiti preko mreže, obično pomoću korisničkog imena i lozinke. Također, MySQL ima veliku prednost zbog toga što postoje verzije za sve operacijske sustave, i zbog toga što se izdaje pod GPL licencom; što znači besplatno za kućnu upotrebu.

Ovaj vodič je pisan za NT operacijske sustave.

Osnove rada s MySQL-om

U ovom poglavlju ćemo proći kroz osnove izrada tablica te kroz osnovne tipove polja koje MySQL podržava.

Potrebno:
MySQL server (skinite ga sa www.mySQL.com)

#Namještanje lozinke korisnika
Lozinku postojećem korisniku možemo namjestiti na više načina. Najjednostavniji način je pomoću administracijskog alata. Radi se o Command Prompt alatu.

1.Otvorite command prompt (Start -> Run -> Upišite „cmd“ )

2.Pozicionirajte se u c:/mySQL/bin

3. Utipkajte :
C:mySQLbin>mySQLadmin.exe -u root password vaša lozinka

Ukoliko nekada kasnije želite ponovno izmjeniti lozinku za ovog korisnika ponovite iste korake, samo ovog puta morate mySQLadmin-u dati i opciju –p te ćete prije izmjene passworda biti zatraženi stari password.

C:mySQLbin>mySQLadmin.exe -u root -p password nova_lozinka

Sada smo obavili sva početna podešenja te možemo početi koristiti mySQL.

Defaultni MySQL klijent

MySQL u standardnoj verziji dolazi sa klijentom pomoću kojeg možemo raditi sa bazama na našem lokalnom serveru. Ali je on nepraktičan za rad, posebno početnicima u MySQL, jer i najjednostavnije radnje zahtjevaju puno tipkanja i napredno znanje MySQL-a. Zbog toga, upoznat ćemo vas samo sa njegovim osnovama.

U tipičnoj instalaciji, klijent se nalazi u c:/mySQL/bin direktoriju, a radi se o mySQL.exe datoteci. Da bi se klijent pokrenuo potrebno mu je pri pozivanju proslijediti korisničko ime te dati opciju koja omogućuje naknadni upis lozinke.

C:mySQLbin>mySQL -u root –p

Nakon upisa lozinke ušli ste u mySQL klijent koji izgleda odprilike ovako :
 

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is 16 to server version: 4.0.17-max-nt
Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the buffer.
mySQL>Dok se nalazite u ovom klijentu svaka naredba mora završiti sa „;“ ili „g“ i naredba se može protezati kroz više redova.
Da bi vidjeli sve baze koje postoje na našem lokalnom serveru potrebno je upisati naredbu :
 

mySQL>SHOW DATABASES;Važno je napomenuti da su naredbe case insensitive tako da se ne morate brinuti o tome.
Rezultat gornje naredbe bi trebao izgledati otprilike ovako :

+---------------+
| Database |
+---------------+
| mySQL |
| test |
+---------------+
2 rows in set (0.01 sec)Pri instalaciji MySQL-a automatski se stvaraju dvije tablice. Prva mySQL sadrži podatke oko našeg servera i nju ne trebate dirati jer bi mogli trajno oštetiti MySQL ako neznate što radite.
Baza test je prazna.

Stvaranje baze kroz MySQL shell klijent

Napravit ćemo jednu bazu za neku malu, jednostavnu stranicu, na kojoj će se jedino vijesti obnavljati periodički.

Naredba za stvaranje nove baze i njen rezultat izgleda:
 

mySQL> CREATE DATABASE site_vijesti;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)Važno je reći da su imena baza, tablica te polja u njima case sensitive, te da se u njima ne smije nalaziti bilo kakav prazan prostor (razmak, tabulator, novi red).