Web aplikacije se prave na Vaš zahtev i prema vašim potrebama. Tim programera najpre napravi analizu vaših potreba i formira cenu u zavisnosti od obima posla.

Prednost web aplikacija

  • Lakše i jeftinije održavanje. (instalacija i menjanje aplikacije se radi samo na jednom mestu, web serveru)
  • Jednostavan pristup preko web browser-a sa bilo koje lokacije.

Web aplikacije mogu biti instalirane na internetu ili intranetu (u mreži vase firme ili slično).

Velika prednost web aplikacija je ta što se pristupa sa web browsera i ne morate imati nikakve preinstalirane aplikacije ili operativne sisteme. Radi na svim operativnim sistemima. Takođe se minimalizuje saobraćaj prema internetu ili u intranetu.
Web aplikacija može biti instalirana za rad ljudi na više udaljenih lokacija.

Programeri Agencije Geolink poseduju stručnost u razvoj web aplikacija pomoću tehnologije ( ASP.NET, C #. NET, VB.Net, SQL Server, VB, itd ...).