Na web stranicama se može često vidjeti razne forme koje korisnik može ispuniti, naprimjer kod registracije, online kupovanja….itd.
Prvo što moramo napraviti kod ovakve vrste forme, gdje HTML forma šalje podatke PHP stranici je, naravno HTML forma.

Odmah u samome početku morate znati da php razlikuje $varijabla od $Varijabla. Dakle na to morate pripaziti jer su to zapravo dvije sasvim različite varijable.
Pri definiranju varijable treba znati i da ona ne smije počinjati sa brojevima, iako ih smije sadržavati.

Krenimo od početka. Kao što sam već rekao u prethodnom dijelu da biste radili u php-u potrebno je predznanje osnova html-a. Sljedeći kod je html forma u koju je potrebno unjeti ime i prezime.
 


Ime

Prezime

 Dakle analizirajmo taj gore kod.
U prvoj liniji vidite method=POST, taj dio koda govori kako će se podatci nformulara slati skripti, osim ove metode postoji i GET metoda. Razlika je u tome što pri POST metodi korisnik ne vidi što formular zapravo šalje skripti, ta metoda je sigurnija.
U nastavku prve linije se nalazi action=obradi.php, taj dio govori formularu kojem fajlu da se šalju podatci iz formulara na obradu.
Ovaj ostatak je jasan, tu se nalazi kod za polja koja treba popuniti.

Ovaj gore kod spremite kao forma.htm

Sada napravite novi fajl i nazovite ga obradi.php.
U taj fajl pišite sljedeći kod:
 

$ime = $_POST[ime];
$prezime = $_POST[prezime];

Echo "Vaše ime je $ime, a prezivate se $prezime .";

?>Da analiziramo i ovo.
Prva linija varijabli $ime daje vrijednost polja „ime“ iz formulara. Ime polja smo zadali u formularu u dijelu name=ime. Ista stvar je i u drugoj liniji. Treća linija koda ispisuje rečenicu sa varijablama na odgovarajućim mjestima.
Sada u browser upisite http://localhost/forma.htm i isprobajte skriptu.

U nastavku ćemo napisati još jedan jednostavan primjer pomoću formi. Napraviti ćemo jednostavnu aplikaciju koja će zbrojiti dva broja.

Dakle imamo ovakav formular:
 


broj1

broj2

 Spremimo to kao zbrajanje.htm

Sada kao što se iz formulara vidi treba nam skripta koja će zbrojiti brojeve koje unesemo, fajl se zove zbroji.php, a kod bi izgledao ovako:
 

$broj1 = $_POST[broj1];
$broj2 = $_POST[broj2];
$zbroj = $broj1+broj2;

Echo "Rezultat je: $zbroj";

?>Dakle prve dvije linije su jasne jer sam ih prethodno već objasnio. Jedino ova treća linija je nešto novo. Dakle tu varijabli $zbroj dajemo vrijednost $broj1+$broj2. Ona zbraja ta dva broja, znači zbroj tih brojeva je njezina vrijednost. U nastavku echo ispisiuje rezultat zbrajanja. Osim zbrajanja možete staviti bilo koju drugu matematičku operaciju. Ova skripta naravno ima nedostataka, na primjer što bi se dogodilo da umjesto broja unesete slova. Tada bi skripta ispisala da je rezultat 0, jer brojeva nema.

Evo sada jednog jednostavnog primjera pizzerije. Napravit ćemo formu i spremiti ju u narudzba.html

Kod narudzba.html:
 

 

 


Pizzerija kod Debele babe

 Kolicina:
 

 

 

 Ovo ćemo spremiti pod narudzba.html

Prikaz:


Ali mi želimo da naša HTML forma odredi PHP stranicu kojoj ćemo poslati informacije. Naravno, koristiti ćemo metodu POST.
Kod narudžbe.html:
 

 

 


Pizzerija kod Debele babeKolicina:
 

 Sada ćemo napraviti procesiranje.php koji će obraditi podatke.
 

 

 


$kolicina = $_POST['kolicina'];
$velicina = $_POST['velicina'];
echo "Vi ste narucili ". $kolicina . " " . $velicina . ".
";
echo "Dodite nam opet!";
?>

 

 Ako netko odabere npr: 5 i malu pizzu rezultat će biti:
Vi ste narucili 5 mala pizza.
Dodite nam opet!


Napomena: rezultat izgleda kao da ga je rekao, tj. pisao indijanac. Taj problem ostavljam na vama da ga riješite kako god vam se sviđa!

Nadam se da vam je jasnije korištenje formulara, malo sada sa ovime što smo naučili isprobavajte. Pokušajte staviti više polja u formular. Već smislite nešto.