1. Napravite dokument veličine 300x20. Uzmite Gradient Tool i kliknite na trakicu koja određuje Gradient.2. U prozoru koji se pojavi kliknite dvaput na dva kvadratića koja su naznačena na slici i odaberete neku boju.3. Povucite sa Gradient Toolom liniju sa lijeve strane siga na desnu stranu.4. Napravite novi layer "scanlines" i dodajte Fill > Pattern i izaberite kose crte. Opacity tog layera stavite na 20%.

5. Uzmite font XG Pixo i stavite ga na veličinu 8px, sa "none" i napišite ono čime se bavite. Na blending optionsima uključite Drop Shadow.

6. Napravite novi layer "light" i uzmite Eliptical Marque Tool te napravite ovakvu selekciju:Tada ju ispunite sa bijelom bojom i stavite opacity na 30%. Taj layer stavite ispod tekst layera.

7. Ubacite neku malenu slikicu u lijevo područje. I to je to!