U korporativnom dizajnu brošure i katalozi su standardni alat za promociju i oglašavanje. Oni su malene knjige ili časopisi koji leže okolo u konferencijskim dvoranama, kancelarijama i ćekaonicama. Ponekad oni sadrže godišnje izvestaje kompanije, reklame turističkih agencija ili portfolio umetnika.

U svakom slučaju, katalozi služe u reklamne svrhe i obično su u kratkoj formi (max. 25-30 stranica), moraju izgledati dobro, biti informativani kako bi se fokusirala pažnja korisnika i efikasno prenela željena poruka.

Postoje brojne mogućnosti kako da dođete do kreativnog i efikasno kataloga ili brošure.

Mi smo tu, da Vam pomognemo...!!!