U ovom ćemo tutorijalu naučiti kako pisati u datoteku. Funkcija kojom pišemo se zove fwrite:

Prvi korak je otvaranje naše test datoteke funkcijom fopen.
Kod:


$mojadatoteka = "test.txt";
$ud = fopen($mojadatoteka, 'w');
?>


Sa php-om možemo pisati u bilo koju datoteku. Funkciji fwrite moramo dati upravljač datotekom i ime datoteke u koju ćemo pisati.

Sada ćemo napisati par imena u našu test datoteku.
Kod:


$mojadatoteka = "test.txt";
$ud = fopen($mojadatoteka, 'w') or die("datoteka se nemoze otvoriti");
$podaci = "Gogy ";
fwrite($ud, $podaci);
$podaci = "& ";
fwrite($ud, $podaci);
$podaci = "Leviathan ";
fwrite($ud, $podaci);
$podaci = "su face ";
fwrite($ud, $podaci);
fclose($ud);
?>


Varijabla $ud sadržava upravljač datotekom test.txt.
Napisali smo u datoteku test.txt četiri puta.
Ako bi sada otvarali datoteku test.txt njen bi sadržaj izgledao ovako:

Gogy
&
Leviathan
su face

Pisanje preko sadržaja:

Sada kada test.txt sadrži neki podatak možemo demonstrirati što se događa kada otvorite postojeću datoteku za pisanje. Svi podaci koje je datoteka sadržavala će biti izbrisani i vi dobijate praznu datoteku.

Kod:


$mojadatoteka = "test.txt";
$ud = fopen($mojadatoteka, 'w') or die("datoteka se nemoze otvoriti");
$podaci = "tutorijal.net team ";
fwrite($ud, $podaci);
fclose($ud);
?>


Ako sada otvorite test.txt vidjet ćete da je prijašnji tekst nestao i da datoteka sadrži samo podatke koje smo upisali:

Tutorijal.net team