Kada želite napraviti web stranicu baziranu na PHP-u prvo morate imat otvoren korisnički račun kod nekog web hosting providera. Također taj vaš račun kod tog providera mora imati podršku za PHP (što je naznačeno u opisu računa) i pristup MySQL bazama podataka.
Također morate imati i PHP i MySQl instaliran na vašem računalu. MySQl nije obavezan kod korištenja PHP ali sa kombinacijom PHP & MySQL možete raditi čuda.
Link za download PHP i uputstva za instalaciju možete naći ovdje.

Instalacija:
Php možete instalirati automatski koristeći Windows installer i onda će on biti automatski i podešen, ali ta instalacija nije sigurna te bi trebali ipak PHP instalirati ručno. Ručnih načina za instalaciju ima puno, a o vašim potrebama ovisi na koji način (i što sve) ćete instalirati.

Zašto instalirati php?
Ako vaš server podržava PHP onda nema nikakve potrebe instalirati PHP.

Testiranje
Sve vaše skripte možete testirati sa programom XAMPP