PHP petlja IF je jako slična petlji IF iz raznih drugih programskih jezika. Također, ta petlja je bitna za svako programiranje.
Primjer:


<?php
$moje_ime = "Bond";
if ( $moje_ime == "Bond" ) {
echo "Moje ime je Bond!<br />";
}
echo ",James Bond";
?>


Rezultat:

Moje ime je Bond!
,James Bond

Također, u PHPu, kada uspoređujete dvije varijable i želite provjeriti jesu li one jednake onda koristite = =
U ovom slučaju, rezultat je bio istinit.
Sada ćemo provjeriti šta će se dogoditi ako je rezultat te dvije usporedbe lažan:


<?php
$moje_ime = "Zagor";
if ( $moje_ime == "Bond" ) {
echo "Moje ime je Bond!<br />";
}
echo ",James Bond";
?>Rezultat:
,James Bond

U ovom slučaju, varijabla Zagor nije bila jednaka varijabli Bond, pa zbog toga je izvršen samo dio echo "Moje ime je Bond!";

Ako znate koristiti petlju IF pravilno, ona može postati itekako važna u vašem programiranju.