Kako napraviti rupu od metka

Otvorite Photoshop, File -> New i postavite dimenzije na npr. 200 x 200. Obojajte pozadinu bojom kojom želite. Napravite novi layer (Ctrl + Shift + N) I imenujte ga kao npr. KrugOdaberite Elliptical Marquee ToolI kada pravite selkciju držite Shift da napravite pravilan krug. Zatim ga ispunite crnom bojom.

Napravite novi Layer i imenujte ga kao Rub. Zatim ga premjestite ispod Layera KrugOdaberite Polygonal Lasso Tool.Zatim označite Layer Rub i napravite ovakvu selkciju oko ruba.Zatim odaberite Gradient Tool i podesite ga ovako:Zatim povucite od vrha selekcije prema dolje tako da izgleda kao ovo.Zatim pritisnize Ctrl+D da odselektirate selekciju.

Kliknite na Layer Rub i idite na Filter-> Stylize-> Emboss i podesite vrijednosti kao na slici.Zatim kliknite na Filter - > Stylize -> Diffuse kliknite na Darken only i kliknite na OK.

Kliknite na Layer Krug i idite na Filter -> Pixelate -> Fragment. Zatim idite na Filter -> Brush Strokes -> Sprayed Strokes i postavite postavke kao na slici.Sada idite na Filter -> Blur -> Motion Blur i unesite ove vrijednosti:

Angle: -43Distance: 3 Pixels

Evo konačnog rezultata:Ako malo kombinirate Layer Rub sa crvenom bojom možete lako napraviti nekom metak u čelu :-)