PHP funkcija INCLUDE vam može spasiti puno vremena.Ta funkcija uzima datoteku i ubacuje njen sadržaj u skriptu koja je pozvala tu funkciju.

Primjer:
Recimo da smo htjeli napraviti uobičajeni file menu koje će sve naše stranice korisititi. Kada hoćemo neke stranice includati običaj je da imaju .inc exstenziju. Menu ćemo nazvati „menu.inc“
 

<html> <body>
<a href="index.php">Početna</a> -
<a href="about.php">O nama</a> -
<a href="links.php">Linkovi</a> -
<a href="contact.php">Kontakt</a> <br />Spremite ovo iznad pod „menu.inc“. Sada napravite novi file imenom "index.php" u istom direktoriju kao i menu.inc.
Ovdje ćemo iskoristiti prednosti include funkcije i dodat ćemo našem menu-u kod indeks.php.
 

<?php include("menu.inc"); ?>
<p>Ovo je moja stranica!</p>
</body>
</html>Prikaz:
Početna – O nama - Linkovi - Kontakt

Ovo je moja stranica!

Ako koristimo include funkciju da includamo menu na svakoj našoj stranici, korisnik će, ako gleda kod indeks.php, vidjeti:


<html> <body>
<a href="index.php">Početna</a> -
<a href="about.php">O nama</a> -
<a href="links.php">Linkovi</a> -
<a href="contact.php">Kontakt</a> <br /> <p> Ovo je moja stranica!</p>
</body>
</html>Sažetak

Include komanda uzima sav tekst koji postoji u nekom fileu i kopira ga u file koji koristi inlude funkciju. Include funkcija je korisna kada želiš inlcludati više stranica i kod izrade web-stranica .