Naša baza će se sada nalaziti na listi ako upišemo naredbu za prikaz svih baza na serveru, ali moramo reći mySQL-u da ćemo sada koristiti tu bazu.

 

 

mySQL> USE site_vijesti;
Database changed


Nakon obavljanja ove naredbe svi MySQL upiti koje upisujemo u komandnu liniju će se odnositi na izabranu bazu.

Stvaranje tablica:

Sada ćemo stvoriti tablicu u kojoj ćemo raditi. Napraviti ćemo sistem novosti i to će biti jedini dinamički dio ove stranice.
Struktura tablice:
Tablica se sastoji od više polja:

PK (primary key) je polje tablice koje sadrži jedinstvenu vrijednost svakog retka.
Autoincrement- u Mysqlu postoji mehanizam koji svakom novom retku u tablici automatski dodaje novu vrijednost. Polja autoincremet sadrže te vrijednosti.
Naslov- u našem slučaju naslov će biti varchar tipa (ograničen na 150 znakova)
Tekst- tip text (nije ograničen)
Datum- tipa date

Naredba za stvaranje tablice :

 

 

CREATE TABLE vijesti (
idvijest INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
naslov VARCHAR( 150 ) NOT NULL ,
tekst TEXT NOT NULL ,
datum DATE NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( idvijest )
);


Sada moramo provjeriti jeli tablica stvarno stvorena:

 

mySQL> SHOW TABLES;
+----------------------------+
| Tables_in_site_vijesti |
+----------------------------+
| vijesti |
+----------------------------+
1 row in set (0.01 sec)


Izlazak is shell klijenta::

 

 

mySQL>quit;