Sada ćemo naučiti izbrisati datoteku. To se radi sa funkcijom unlink:
Prvo, morate biti sigurni da datoteka koju želite brisati nije otvorena. Ako je zatvorite je sa fclose:


<?php
$mojadatoteka = "test.txt";
$ud = fopen($mojadatoteka, 'w') or die("Datoteku nije moguce otvoriti");
fclose($ud);
?>


Sada ako želimo izbrisati test.txt samo pokrenemo PHP skriptu koja se nalazi u istom direktoriju kao i datoteka. Funkcija unlink zahtjeva jedino ime datoteke za brisanje:

Kod:


<?php
$mojadatoteka = "test.txt";
unlink($mojadatoteka);
?>


Datoteka test.txt je sada izbrisana.

Upozorenje!
Pazite kada želite brisati datoteke da izbrišete pravu datoteku da bi izbjegli probleme.