1. Otvorite prvo jedan dokument veličine 10x10 pixela. Uzmite Pencil Tool i stavite veličinu olovke na 1px.

Duplicatajte Backgorund layer i zbrište ga nakon toga. Bijelu boju na kopiji obrišite sa Eraser Toolom.


2. Tada zoomajte što bliže možete.Napravite teksturu klikajući jedanput na svako polje kao što sam ja ovdje:
3.Nakon što to završite kliknite Edit > Define Pattern i nazovite ju kose crte.


4. Odite na sliku koju želite modificirati i napravite novi layer iznad svega. Kliknite Edit > Fill i izaberite pattern koji ste napravili.
5. Layeru na kojem se nalaze crte smanjite opacity na 20%. Možete sa nekih djelova zbrisati crte. I gotovo! Meni je ispalo ovako: