Postoji nekoliko tagova namenjenih formatiranju teksta. Jedan od njih je već pomenuti h1 tag. Ostali najznačajniji su p i span.

Pre nego ih objasnimo, treba obavezno reći da stavljanje odredjenog teksta unutar tagova nije obavezan! Znači, moguće je tekst unutar body taga pisati na raznim mestima bez obaveze da tekst bude smešten unutar nekog od pomenutih tagova.

Zašto ga ipak stavljamo unutar tagova? Iz prostog razloga što na taj način možemo da ga selektujemo i formatiramo uz pomoć već pomenute CSS sintakse. Pored toga, nije samo CSS taj koji koristi HTML tagove. Postoje i programski jezici namenjeni manipulaciji html elementima kao na primer Java Script i slični koji takodje koriste tagove za selekciju. Naravno, prevazilaze okvir ovog kursa pa o njima nećemo dalje pričati.

Kako bi ilustrovali izrečeno pogledaćemo primer

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Naslov dokumenta</title>

<meta charset=”UTF-8″>
</head>
<body>
Ovo je prva recenica u prvom redu. Ovo je druga recenica u prvom redu<br>Ovo je prva recenica u drugom redu.<br>Ovo je prva recenica u trecem redu….

</body>
</html>

Ako kod prikazan iznad iskopirate u Notepad i snimite ga kao proba.html (obavezno izaberite All files u sekciji Save as type: u okviru Save As dijalog prozora i Encoding UTF-8) on će prikazan u prozoru pretraživača izgledati kao na slici ispod.

10-break-html-tag

Ako pogledate pažljivije tekst koji smo uneli u okviru body taga, primetićete ipak jedan novi samozatvarajući tag <br> koji služi za “nasilni” prelazak teksta u novi red. Ako ga napišemo više puta, napravićemo prored od više linija.

Sada ćete verovatno postaviti logično pitanje. Pa zar umesto br taga nismo mogli jednostavno da tekst drugog reda kucamo u sledećem? Mogli smo ali to ne bi rešilo problem, tj. i dalje bi celokupan tekst bio prikazan kao celina koja se nastavlja i prelazi u novi red tek ako dodje do kraja linije, tj. desne ivice prozora pretraživača.

Ovo ponašanje se dešava zbog činjenice da HTML ne obraća pažnju na praznine! Obraća samo u slučaju teksta koji se pojavljuje na web stranici i to tako da ga zanima samo jedna praznina u nizu (slično razdvajanju reči u rečenici) Znači, razmak izmedju dve reči biće ispisan u prozoru pretraživača sa samo jednom prazninom, bez obzira koliko puta vi pritisnete taster space pri kucanju teksta u html dokumentu. Ako ipak hoćete da naglasite više od jedne praznine, za svaku prazninu pisaćete poseban skup karaktera &nbsp; a to znači da ako želite pet praznina, napisaćete &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Iskreno, retko ćete biti u takvim situacijama a i postoje mnogo komforniji načini da se to postigne, o čemu ćemo učiti kasnije.

Sada kada smo razjasnili šta radi br tag, predjimo na jedan sličan njemu i po nazivu i po nameni.