1. Uzmite neki signature (potpis na forumima). Kliknite Sellect > All. Napravite novi layer iznad svega.

2. Napravite sljedeće korake:
a) Edit > Stroke, black, 3pxb) Edit > Stroke, white, 2pxc) Edit > Stroke, black, 1px
3. Stavite taj layer na Overlay ili Soft Light mode.