Sada ćemo naučiti kako stvoriti datoteku koristeći PHP.
Važno:
-u php-u datoteke se stvaraju istom komandom koja se koristi i za otvaranje datoteka!
Funkcija za stvaranje datoteka se zove fopen. Ako naredimo php-u da otvori datoteku koja ne postoji on će je stvoriti. Ako takva datoteka postoji, php će je otvoriti bez stvaranja nove.

Fopen funkcija mora sadržavati dvije važne informacije: moramo joj dati ime datoteke koju ćemo otvoriti/stvoriti i moramo joj reći što ćemo raditi s tom datotekom (primjer: čitati ćemo iz nje).

Kod:


<?php
$imedatoteke = "test.txt";
$upravljanjedatoteke = fopen($imedatoteke, 'w') or die("datoteka se nemoze otvoriti");
fclose($upravljanjedatoteke);
?>


-moramo reći php-u da ćemo pisati u datoteku, inače php neće stvoriti novu datoteku.

Datoteka test.txt bi trebala biti stvorena u istom direktoriju u kojem se nalazi ovaj kod. PHP će vidjeti da datoteka test.txt ne postoji i stvoriti će novu nakon što se ovaj kod pokrene. Sada ćemo objasniti svaku liniju koda:


$imedatoteke = "test.txt";


Ovdje smo odredili ime datoteke i spremili ga u varijablu $imedatoteke


$upravljanjedatoteke = fopen($imedatoteke, 'w') or die("datoteka se nemoze otvoriti");


Ovaj linija koda ima dva dijela: prvi se sastoji od funkcije fopen i njoj smo dali dva argumenta: ime datoteke i rekli smo php-u da želimo pisati sa slovom W.
Drugi, fopen funkcija vraća „file handle“(upravljač datoteke) koji nam dopušta da manipuliramo sa datotekom. Spremili smo upravljač datoteke u varijablu $upravljanjedatoteke.


fclose($upravljanjedatoteke);


S ovim zatvaramo datoteku koju smo otvorili.

Važno!
Ako pokušavate pokrenuti ovaj program i on vam stalno javlja grešku provjerite jeste li dopustili vašem PHP-u da zapisuje informacije na disk. Ovaj problem se najčešće rješava ako uz pomoć FTP programa izvršimo komandu CHMOD.