U ovom tutorijalu ćemo naučiti kako možemo sliku dodati u slova. Za primjer ćemo koristiti ovu sliku za pozadinu:Napravite novi fajl (File -> New) i odredit npr. 400 x 80, s crnom pozadinom. Zatim napišite neki tekst velikim bijelim slovimaZatim se prebacite na prozor sa onom prvom slikom, stisnite Ctr+A da označite sve i stinite Ctrl+C da kopirate sve.

Sada se vratite na prozor s tekstom. Držite tipku Ctrl i kliknite na layer s tekstom da označite tekst. Zatim kliknite na Edit -> Paste Into

Evo rezultata: