1. Napravite dokument veličine 300x100. Uzmite neki font i napišite nešto. Ja sam uzeo font Optimus Princeps, veličine 24 sa "Sharp".

2. Kliknite desnim klikom na layer teksta i izaberite Duplicate. Odite na Edit > Transform > Flip Vertical.

3. Koristeći gornju strelicu na vašoj tipkovnici lagano pomičite duplicejtani tekst ispod originalnog. Layeru stavite opacity na 20%.HINT: Na obadva layera možete staviti outer glow sa sljedećim postavkama: