Tutorijali

 • Kada želite napraviti web stranicu baziranu na PHP-u prvo morate imat otvoren korisnički račun kod nekog web hosting providera. Također taj vaš račun kod tog providera mora imati podršku za PHP...

  pogledaj...
 • Syntaxe su pravila koja moramo poštovati pri pisanju nekog koda tako da bi taj kod radio. O programskom jeziku ovisi kakve ćemo syntax koristiti....

  pogledaj...
 • Kao i mnogim drugim programskim jezicima pa tako i u PHP-u varijable nam služe da pohranimo neku vrijednost. Kada spremimo neku vrijednost u neku varijablu možemo je koristiti dalje u kodu bez potrebe da ponovo upisujemo tu vrijednost....

  pogledaj...
 • PHP funkcija INCLUDE vam može spasiti puno vremena.Ta funkcija uzima datoteku i ubacuje njen sadržaj u skriptu koja je pozvala tu funkciju....

  pogledaj...
 • Require funkcija se koristi kad se hoće includati file u vaš php kod. Ali postoji ogromna razlika između require i include funkcije: Kada includaš file sa include funkcijom i PHP nemože naći file vidjet ćeš grešku...

  pogledaj...
 • PHP petlja IF je jako slična petlji IF iz raznih drugih programskih jezika. Također, ta petlja je bitna za svako programiranje....

  pogledaj...
 • Želite na svojoj stranici pitati korisnike jesu li zadovoljni sa izgledom stranice. Sa IF petljom je to jako jednostavno. Postavite dva pitanja: Zadovoljan sam i nisam zadovoljan. Ako odabere Zadovoljan sam proslijedite ga natrag stranicu, a ako odabere ...

  pogledaj...
 • Elseif petlja, za razliku od If/else petlje, je dobra kada se treba provjeriti više od jednog uvjeta. Toj petlji mora prethoditi if petlja. Ako je rezultat if petlje neistinit, PHP će provjeriti elseif petlju. Ako je rezultat te petlje također neistinit, ...

  pogledaj...
 • Sa switch petljom možete provjeriti jako puno uvjeta odjedanput. Switch petlja je puno brža, korisnija i jednostavnija od if petlje. Jedna switch petlja može zamijeniti desetke if petlji....

  pogledaj...
 • Na web stranicama se može često vidjeti razne forme koje korisnik može ispuniti, naprimjer kod registracije, online kupovanja….itd....

  pogledaj...
 • Operatori se koriste da upravljaju ili izvode operacije na varijablama i vrijednostima. Kako je puno operatora koji se koriste u PHP, oni su svrstani u sljedeće kategorije:...

  pogledaj...
 • Sa arrayima možemo spremiti više vrijednosti u jednu varijablu. Ako želimo, npr. spremiti više imena u jednu varijablu, tako da poslije nemoramo pozivati svako ime sa svojom zasebnom varijablom, to ćemo napraviti ovako:...

  pogledaj...
 • Loop koristimo kada trebamo nešto ponavljati dok se ne zadovolji neki uvjet i dok se neki zadatak ne izvrši. ...

  pogledaj...
 • Stvaranje, editiranje, otvaranje i brisanje datoteka pomoću php-a je osnova svakog većeg ozbiljnog programiranja....

  pogledaj...
 • Funkcija za stvaranje datoteka se zove fopen. Ako naredimo php-u da otvori datoteku koja ne postoji on će je stvoriti. Ako takva datoteka postoji, php će je otvoriti bez stvaranja nove....

  pogledaj...
 • U ovoj ćemo lekciji naučiti različite načine otvaranja datoteke....

  pogledaj...
 • U PHP-u nije potrebno zatovriti sve datoteke nakon što ste ih koristili zato što će server zatvoriti sve datoteke kada se izvrši PHP kod. Ipak, programer može slučajno pogriješiti ...

  pogledaj...
 • U ovom ćemo tutorijalu naučiti kako pisati u datoteku. Funkcija kojom pišemo se zove fwrite...

  pogledaj...
 • Sada ćemo naučiti kako čitati informacije iz datoteka. Prije nego što možemo čitati informacije iz datoteka moramo ih otvoriti za čitanje funkcijom fopen...

  pogledaj...
 • Sada ćemo naučiti izbrisati datoteku. To se radi sa funkcijom unlink: Prvo, morate biti sigurni da datoteka koju želite brisati nije otvorena...

  pogledaj...
 • Do sada smo naučili pisati u datoteku na taj način da su svi prijašnji podaci iz datoteke bili izbrisani. Ako želimo nadopisati nešto u datoteku bez gubitka prijašnjih podataka onda moramo otvoriti datoteku u append modu...

  pogledaj...
 • Već smo spomenuli da kada otvorite datoteku za pisanje sa parametrom W da se svi podaci izvrišu unutar te datoteke. Ovo se još naziva i skraćivanje datoteke....

  pogledaj...
 • U ovom tutorijalu ćemo naučiti kako pomoću PHP „uploadati“ datoteke na vaš server. Omogućavanje uploada na vaš server je rizičan posao jer ste s time omogućili da se zarazite ili prenesete zarazu gotovo svakog ikad napisanog virusa....

  pogledaj...
 • Sve varijable se učitvaju u memoriju servera te je poželjno te varijable isprazniti kako bi bilo više prostora za druge naredbe i varijable. Iako to nije obavezno, pražnjenje varijabli i mysql upita pridonosi brzini izvođenja naredbi te oslobađanje memori...

  pogledaj...
 • Evo još jednog vrlo jednostavnog tutorijala. Vidio sam da neki ljudi ne vole ovakve stvari automatizirati već kod upisa u shoutbox, guestbook itd. traže od ljudi da obavezno stave http:// ispred adrese (što je logično jer se eksterne stranice neće praviln...

  pogledaj...