Tutorijali

 • Ukoliko ste totalni početnik, pre nego što počnete sa bilo kojim drugim tutorijalom, preporučujem vam da se upoznate sa nekim od osnovnih termina u vezi sa web-om. Ukratko ću vam pružiti sliku šta je to u stvari web i kako funkcioniše....

  pogledaj...
 • dizajn mobilnih aplikacija...

  pogledaj...
 • Tagovi su oficijelna sintaksa HTML jezika. Tagovi mogu imati različitu namenu, od toga da definišu sam html dokument, tj. njegov početak i kraj, pa do taga koji služi za umetanje slika....

  pogledaj...
 • Prvi tag na koji nailazimo u head sekciji naziva se title tag i predstavlja tag čiji sadržaj pretraživač ispisuje kao tekst u takozvanom Title Bar-u ...

  pogledaj...
 • U sledećem redu nalazi se otvarajući tag body i on govori pretraživaču da sve što se u okviru njega nadje, prikaže u svom prozoru. Unutar body taga mogu se nalaziti i tagovi koji nemaju zatvarajući deo i oni koji ga imaju. Ovo pravilo važi i za head sekci...

  pogledaj...
 • Postoji nekoliko tagova namenjenih formatiranju teksta. Jedan od njih je već pomenuti h1 tag. Ostali najznačajniji su p i span....

  pogledaj...
 • Hosting usluga je nezavisna usluga od registracije domena u tom smislu što ona predstavlja uslugu držanja i usluživanja stranica vašeg veb sajta, rada mail servisa, itd. Hosting se takodje plaća u intervalu od jedne, dve ili više godina....

  pogledaj...