Novi sajtovi često imaju problem sa brzinom indeksiranja sadržaja na Guglu. Google i ostali pretraživači mnogo brže i češće indeksiraju sajtove koji imaju veći autoritet. Autoritet se gradi, prvenstveno, brojem i kvalitetom dolaznih linkova, koji su pokazatelj kvaliteta sadržaja koji nudite, jer svaki link sa spoljnog sajta predstavlja jedan “glas” za vaš sajt. Ako jaki sajtovi linkuju na naš sadržaj i naši članci će vrlo brzo biti indeksirani. Da bi ostali sajtovi linkovali na nas, pootrebno je da imamo kvalitetan sadržaj koji se izdvaja od onoga što ostali sajtovi nude.

Šta možemo uraditi da ubrzamo indeksiranje stranica na Guglu

Odmah na početku, autor sajta može napraviti mapu svih stranica na sajtu i proslediti je Google-u preko Google Webmaster Tools alata. Na taj način obaveštavamo Google o svim sadržajima koji postoje na sajtu, ali je za indeksiranje potrebno da Google pogleda našu mapu sajta, pa da ode na sadržaj koji smo mu ponudili.

Osim ovoga, na stranici www.google.com/addurl možemo dodavati svaku pojedinačnu stranu koju objavimo. Tako će naš sadržaj biti indeksiran skoro trenutno, ali nije ni malo jednostavno ponavljati ovaj proces svaki put kada obajvimo nešto novo. U nekim slučajevima je to i nemoguće, npr. kod sadržaja koji se automatski generiše.

Novija istraživanja pokazuju da postoji korelacija između Google+ društvene mreže i rangiranja na Guglu. To znači da povećavate šansu da sadržaj bude brže indeksiran ako ga podelite na Google+ mreži.

Pravu pomoć u ubrzavanju indeksiranja strana na Google-u pružaju RSS fidovi. RSS feed-ovi su automatski implementirani u sve poznatije CMS platforme, kao što su WordPress i Joomla!. Ali kada pravite sajt “od nule”, nemojte ih zaobići. U RSS feed je moguće uključiti deo koda koji će pomoću pubsubhubbub protokola, po “push” sistemu, obavestiti RSS habove o postojanju novog sadržaja. Ovi habovi su povezani sa Guglom i obaveštavaju ga o objavljivanju novog sadržaja skoro trenutno. Implementacija ovog protokola je veoma jednostavna, a više o tome možete pročitati na ovoj stranici.

Ipak, najbolji i najsigurniji način da vaš sadržaj brzo uđe u indekse Gugla je da bude kvalitetan i linkovan sa što više kvalitetnih sajtova.