Iako Gugl više od 3 godine svojim ažuriranjima algoritma, personalizacijom i sopstvenim rezultatima pretraživanja očigledno ne ostavlja mogućnost da za naše ključne reči osiguramo prvu poziciju, i dalje prilično često čujem zahteve da “moj sajt mora biti prvi na Guglu”.

Ako sami ne vidite da veoma često same reklame na Guglu zauzimaju prve 2-3 pozicije, ili ogroman deo prostora za rezultate pretraživanja zauzme Gugl mapa i njeni rezultati, ili niste videli da se rezultati značajno razlikuju ako pretražujemo iz različitih mesta (naselja, gradova) – dovoljno je da saznate da je dobro ako se vaša stranica pri određenim ključnim frazama nalazi na prvoj stranici rezultata.

Prokletstvo optimizacije za pretraživače jeste česta izmena manje ili više važnih tehnika koje su tokom vremena davale manje ili više efekata na rangiranje. To ima za posledicu da veliki broj osoba i dalje koristi tehnike za povećanje SEO vidljivosti koje Gugl ne uzima u obzir godinama, a korišćenje neke od tehnika penalizuje – imate slabiji rejting za ključne reči.

Npr. dodavanje linkova u podnožju stranice do drugih sajtova Gugl ne razmatra od 2005. g.; ključne reči u meta tagovima Gugl nikada nije uzimao u razmatranje; veliki broj vama važnih ključnih reči u tekstu, ili još gore – u tagovima, Gugl više od četiri godine doživljava kao “pre-optimizaciju” (over-optimization), što lako dovodi do gubljenja rejtinga za većinu ključnih reči…

 

Moz.com faktori rangiranja na pretraživačima 2015. g.

Iako postoji veći broj lokacija koje prate tokom godina koji su to ključni faktori koji utiču na poboljšanje rangiranja na pretraživačima, najrelevantnije podatke o faktorima SEO rangiranja svake dve godine objavljuje lokacija Moz.com (ranije SEOMoz.com). Ovo istraživanje kombinuje intervjue sa SEO ekspertima i istraživanje velikog broja rezultata pretraživanja (ove godine 17.600 rezultata pretraživanja) kroz koje se proverava uticaj različitih faktora na položaj neke stranice u rezultatima pretraživanja.

U delu istraživanja pod nazivom Correlations nalazi se veliki broj parametara pretraživanja prikazanih u odnosu na to da li su važni ili nisu važni u rangiranju rezultata pretraživanja, na osnovu slanja različitih upita Guglu. U delu Survey, ovi parametri su ocenjeni na osnovu mišljenja 150 SEO eksperata.

Ako se npr. pogleda analiza parameta na nivou veb stranica i uticaja ključnih reči na rezultate pretraživanja, može se videti da Gugl sve bolje razume šta je u tekstu napisano, i da prethodno važni parametri naslova i pod-naslova u samom tekstu, čak i sam Title tag imaju sve manju važnost za pozicioniranje u rezultatima pretraživanja. Sa druge strane, pojava određenih ključnih reči u tekstu i dalje ima značajnu važnost (na osnovu toga se određuje značenje teksta), ali Gugl veoma brzo penalizuje zloupotrebu koncentracije velikog broja vama važnih ključnih reči u tekstu. Kroz kreiranje teksta koji je namenjen korisnicima (ne pretraživačima), Gugl daje rezultate pretraživanja u odnosu na nameru korisnika koji pretražuje.

Generalni rezultati istraživanja faktora rangiranja: Gugl prati kako predstavljate vašu ponudu na sajtu, kako se promovišete i kakve efekte daje vaš sadržaj korisnicima

Ovo istraživanje parametara rangiranja na pretraživačima potvrdilo je ono što se već nekoliko godina zna o tome kako Gugl menja algoritam pretraživanja – korisnici Gugla traže relevantne odgovore na svoje upite, i Gugl to pokušava da im pruži. Da bi to postigao, Gugl prati sve aktivnosti u odnosu na pojedinačne veb stranice, i na osnovu toga rangira te stranice prema njihovoj relevantnosti u odnosu na traženi upit korisnika.

 

Najvažniji parametri rangiranja se odnose na autoritet:

  • Autoritet samog veb sajta (celog domena) u odnosu na raznorodnost linkovanja domena, ali i u odnosu na njegovu citiranost (pominjanje domena bez linkovanja). Parametri koje Gugl koristi da bi odredio autoritet sajta su logično povezani sa parametrima brendinga (poznatosti) sajta/kompanije/proizvoda – pominjanje u relevantnim medijima…
  • Kvalitet posmatrane veb stranice u odnosu na relevantnost sadržaja prema oblastima (topics) koje pokriva, prema analizi ključnih reči, kvalitet tehničkog predstavljanja sadržaja (tehnički kod u odnosu na sadržaj, reklame u odnosu na sadržaj…)…
  • Analiza saobraćaja koja dolazi na veb sajt sa pretraživača –  Koliko različitih upita donosi posetu veb stranici/veb sajtu, koliko često korisnici koriste baš taj rezultat pretraživanja, koliko se korisnik zadržava na sajtu nakon klika sa Gugla…
  • Analiza uspešnosti promocije pojedinačnih veb stranica – popularnost na društvenim mrežama – Kako većinski sajtovi dobijaju posetu sa društvenih mreža, uspešnost promocije preko društvenih mreža ima direktan uticaj i na vidljivost sajta na pretraživačima. Isto važi i za druge načine promocije, ako se koriste – Gugl prati sve promotivne aktivnosti i njihove efekte, i na osnovu toga upotpunjuje svoja znanja o relevantnosti onoga što predstavljate na veb sajtu…

 

I, šta sada ja treba da radim da bi imao/la dobru vidljivost na Guglu?

  • Sajt treba tehnički da bude urađen na takav način da korisnik lako završi ono što je na sajtu naumio da uradi, i da Gugl vidi sve sadržaje koji se nalaze na veb sajtu.
  • Ponuda onoga što radite treba da bude dobro predstavljena (korisnicima) na veb sajtu putem kreiranja adekvatnih sadržaja koji omogućuju korisnicima da lako pronađu i završe ono što želite od njih da urade na vašem sajtu.
  • Ono što predstavljate na vebu treba da promovišete na sve dostupne načine, uključujući i društvene mreže.
  • Korisnici treba da budu zadovoljni onim što nudite – treba da dajete korisnicima ono što tražite.
  • što vam je uspešniji biznis na internetu, bićete i vidljiviji na pretraživačima.